Fotogrametrie uav

Home

Fotogrammetria (din l. greacă: photos=lumină, gramma=scriere, metron=măsură) este știința tehnică având ca obiect înregistrarea, interpretarea, măsurarea și reprezentarea obiectelor și mediului lor înconjurător pe baza imaginilor acestora. Este vorba de stabilirea poziției (situării) în plan (în 2D) a obiectivelor și/sau reprezentare tridimensională (spațială, în 3D) a lor.